Spoelspijkers - Een overzicht

18 Hartley-oscillator Dit kan zijn ons LC kring, uitgevonden door Ralph Hartley in 1915, welke bestaat uit 2 spoelen en ons condensator. De condensator kan zijn hierbij parallel geschakeld met de spoelen. Doorgaans is hier ons spoel aangewend met ons middenvertakking. Het is met belang bij dit opwekken van inductie over een spoel. fig 3: Hartley-oscillator Voor deze spoel blijft de oscillatie in stand via een verbinding van de spoel betreffende een transistor. Hierdoor kan een deel met dit uitgezonden radiosignaal worden opgevangen. De oscillatiefrequentie met een Hartley-oscillator is met deze formule te berekenen: Op deze plaats is met behulp van een koppelingscondensator het uitgangssignaal naar een transformator teruggebracht.

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot performance you the price in catalog or the middel page.

6 Later werden de analoge radiosignalen verder omgezet naar discrete en digitale signalen (lp s, cdtje s, internetradio). Dit introduceerde overwegend dit behandeling van radiosignalen een commercieel doeleinde.

17 AM signalen zenden Oscillatoren Dit zenden van AM signalen kan zijn gebaseerd op de theorie over de amplitudemodulatie, die voorheen is besproken. Voor het zenden is uitgegaan aangaande ons standaard signaal, de draaggolf. Die wordt geproduceerd door de oscillator. Dit kan zijn ons bepaalde schakeling welke ons periodiek signaal op mag wekken. fig 4: Een oscillator Wij beginnen met een oscillator omdat hierbij de opwekking van het signaal begint. Daar zijn meerdere soorten oscillatoren met ieder hun eigen verschillende eigenschappen. Wij zullen een belangrijkste variaties hieronder bespreken, aanvankelijk zullen we uitleggen op welke manier ons oscillator in het meestal in elkaar zit.

5 1884: Edison laat stroomdoorgang via vacuüm bemerken door middel van ons gloeilampje met een plaatvormige elektrode. 1887: Heinrich Hertz ontdekt het de werking betreffende elektrische vonken is veroorzaakt door dit feit het ze het golfprincipe volgen. Hiermee bevestigt deze verder dat deze golven betreffende een snelheid van het gemakkelijk horen te gaan. 1895: Popoff te Kroonstadt gebruikt antennes om dit signaal over elektrische golven te versterken. 1896: Guglielmo Marconi bewijst dat het geoorloofd kan zijn teneinde met een coherer (detector) berichten op te nemen. Het gebeurt gedurende aanraking met een Brits telegraafstation. 1898: Braun raakt betrokken bij een draadloze telegrafie met Marconi en ontdekte het het bereik aangaande radiosignalen veel hoger kan zijn zodra de twee spoelen die toentertijd waren betrokken voor hun zender (één spoel wegens de oscillator en één voor de antenne), in resonantie waren. Dit verliep heel wat lekkerder vervolgens als ze meteen waren aangevoegd. 1902: Braun gevonden het hetzelfde principe geldt bij het ontvangen met signalen. Het komt over pas voor een kristalradio later omdat deze zo meer signalen kan ontvangen en er hierbij minder demping optreedt. 1903: Poulsen ontdekt de opwekking met voortdurend-signalen voor elektrische signalen. 1912: Lee een Forest ontwikkelt ons gloeikathodebuis betreffende 3 elektroden.

Uiteraard dien de ingang van zo n versterker ons niet te goede sensatie nodig beschikken over. Computerluidsprekers zijn passend, daar die gering extra belasting op een kring leggen. Signaal met ons hoge en lage Q factor: een bandbreedte beslist En meteen iets over de resultaten. Een schuifradio gaf bij een zender CAZ! een resonantiefrequentie over 870 khz, wat dichtbij een 828 khz betreffende een zender ligt. Het verschil kan teneinde een paar oorzaken verklaard worden: 1. De LC-kring had wellicht nog fijner op een zender afgestemd mogen geraken, opdat een resonantiefrequentie dichterbij de 828 khz kwam. 2. Ook niet alleen een condensator bezit ons zekere capaciteit. De ontvanger bevat alsnog meer componenten die ons kleine capaciteit beschikken over. Die is vervolgens immers klein, maar mag zeker de resonantiefrequentie beïnvloeden. We beschikken over enkel betreffende een capaciteit aangaande een condensator rekening gehouden. Model Blauw gaf bij een zender CAZ! als resonantiefrequentie zo n 200 khz meer vervolgens een werkelijke frequentie betreffende CAZ!. Hiervoorgaande redenen melden een klein verschil, maar het omvangrijke verschil is enkel te verklaren betreffende een fout in de meting. Een LCRmeter gaf ons twijfelachtige meting van de capaciteit met de afstembare condensator. Hij gaf namelijk nauwelijks stabiele waarde. Het kan zijn zeker goed mogelijk dat een capaciteit van de condensator ook niet zeker klopt. 30

4 Inleiding Het werkstuk Over radio s valt bijzonder veel te zeggen. Dit werkstuk kan zijn natuurlijk gericht op dit natuurkundige principe van radio s. Desalniettemin bestaan er zoveel radio s, welke op zoveel verschillende methodes werken. Vooral in moderne radio s kan zijn een elektronica gecompliceerder en ook de informatica mag ons rol spelen. Het streven aangaande het werkstuk is de veilige kern aangaande dit onthalen aangaande radiosignalen natuurkundig te bekijken. Daarmee kunnen we terug tot de oudste en eenvoudigste radio s, die alsnog thuis geschapen kunnen geraken: een kristalradio s. Ze werken zonder batterij, maar mogen toch AM-signalen ontvangen. In het werkstuk beschikken over we het volkomen verdiept in dit soort radio s. De harde theorie erachter veven we, maar behoren die ook toe op zelfgemaakte kristalradio s. We verrichten dit door met een theorie de opgeloste problemen en gevolgen te verklaren. Dit eerste deel betreffende werkstuk kan zijn theorie, daar waar we ingaan op de natuurkunde met het zenden, ontvangen en moduleren betreffende radiosignalen. Vervolgens komen praktijkervaringen, resultaten en oplossingen met zelfgemaakte radio s met bod. Alle theorie die wij er toepassen, kan zijn in het eerste deel behandeld. Vanwege een natuurkunde in het begin even een stukje geschiedenis aan een radio als inleiding: Geschiedenis betreffende een radio Een radio kan zijn ons apparaat wat elke dag via miljoenen personen is aangewend. Door de verschillende frequenties zijn daar honderdtallen zenders te beluisteren op ieder tijdstip. Een radio is website tegenwoordig een commerciële industrie enig en kan zijn onderhevig met veelal gelijke wegens en nadelen als de televisie.

Daarom kun je een zeer gevoelige oortelefoon of computerluidsprekers gebruiken. Met een waarden met L en C kun jouw plusminus een onthalen frequentie uitrekenen. Een metingen over L en C zijn onnauwkeurig. 31

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot voorstelling you the price in catalog or the product page.

twintig fig 5: Collpits-oscillator met gemeenschappelijke basis Kristal-oscillator Om een kristaloscillator echt te mogen benutten moeten wij in het begin kort hetgeen dieper ingaan op een functie over een kristal. Een kristal bestaat uit een stukje kwartskristal met 2 elektroden eraan. Die zorgen ervoor het de elektronen zich kunnen verplaatsen. Een kristal met deze eigenschappen gaat dit piëzo-elektrisch effect kunnen ondervinden. Het houdt in het door de elektrische spanning tussen de elektrodes, druk wordt uitgeoefend op het kristal, hetgeen hiermee zal vervormen.

Het merk heeft ernaast tevens een bijzonder prima garantiebewijs op al die vervaardiging welke ervoor zorgt het jouw lang ervan kan plezier hebben.

Oscillator in dit doorgaans Een oscillator is een elektronische schakeling welke is een versterkende trap en ons terugkoppelende trap. fig 2: Oscillatorschakeling (A = versterkende trap B = terugkoppelende trap) De oscillator werkt in dit meestal wanneer dit grootste deel betreffende het signaal van een B- trap komt. Daar is in een oscillator echter iedere keer ruis aanwezig. Die ruis bevat zeer veel verscheidene frequenties. Eén met die frequenties wordt het best versterkt via een A-trap en deze frequentie is vervolgens uiteraard ook dit best doorgegeven en waargenomen. Een oscillator versterkt zeker het signaal waardoor dit later mag worden gemoduleerd en aangewend in een zender. 17

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot show you the price in catalog or the product page.

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot voorstelling you the price in catalog or the product page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *